Auditie

Ik heb het de afgelopen weken al een paar keer verteld over de audities die we gaan doen voor een aantal rollen. Maar voor alle duidelijkheid doe ik het hier ook nog maar een keer. Dit jaar gaan we voor […]

Het seizoen is begonnen

  Afgelopen zaterdag was de eerste Toverbalrepetitie van het nieuwe seizoen. Evenals voorgaande jaren zal ik proberen om na elke repetitie een kort stukje te schrijven. Tijdens de inschrijving op 5 oktober hadden zich 25 kinderen ingeschreven maar daar zijn […]